ECHO Technologie - dekompresní ventil

Výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací lako tím, že při startu vypouští část stlačené směsi z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.

Dekompresní ventil

ECHO technology one step closer to perfection