ECHO představuje CS-352AC

Okamžitě připravená pila pro práci.

Vlastnosti a výhody:

// ES-Start pro snadné startování.

// Automatický sytič

Solenoidový ventil v karburátoru řídí množství paliva v závislosti na teplotě motoru.

  1. Snadné startování motoru bez páčky sytiče.
  2. Zabraňuje zaplavení motoru.
  3. Větší bezpečnost při startování.

Startovací postup (můžete přeskočit 4 kroky!!)

// Vnitřní spojka pro snadnou údržbu a snadnou výměnu lišty a řetězu.

// Boční napínák řetězu pro rychlé nastavení řetězu.

// Automatický olejovač poháněný spojkou, který udržuje řetěz mazaný a zastavuje vypouštění oleje při volnoběhu.

// Řetězová brzda typu setrvačníku pro bezpečnost.

// Předčistič vzduchu motoru G-FORCE snižuje expozici motoru nečistotám a zajišťuje menší údržbu a delší životnost.

// Přesně navržený antivibrační systém pro dobře kontrolovanou úroveň vibrací a vynikající manévrovatelnost a pohodlí obsluhy.

// Aerodynamický průchod vzduchu a odstraňování prachu v kombinaci s velkým kazetovým vzduchovým filtrem pro čistý přívod vzduchu do motoru.

// ES-Start for reduced effort starting.

// Auto Choke

 

Solenoid valve at carburetor controls amount of fuel depending onthe engine temperature.

1. Start the engine easily with no choke lever.

2 Prevents engine flooding

3. More safety when starting   

Starting procedure ( you can skip 4 steps!!)


// Inboard clutch for easy maintenance and easy bar and chainreplacement.

// Side access chain tensioner for quick chainadjustment.

// Automatic clutch-driven oiler to keep chain lubricated and tohold chain oil discharge while idling.

// Inertia type chain brake for safety.

// G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner reduces engine exposure to dirtand debris for less maintenance and longer life.

// Precisely designed anti-vibration system for well-controlledvibration level and excellent maneuverability / operator comfort.

// Aero dynamic air passage and dust discharge combined with largecassette type air filter for clean intake of air to the engine.